Nyhetsbrev

Kvällskurs i smide

Kvällskurs i smide

Lär dig smida på vardagskvällar under en termin.

Läs mer »

Shamrocks vänner


Föreningen Shamrocks vänner har som ändamål att främja m/s Shamrocks verksamhet och övriga aktiviteter vid Skeppsholmsgården, dessutom skall föreningen verka som en sammanhållande länk mellan dem som seglat och på m/s Shamrock och de som stött och önskar stödja den verksamhet som där bedrivs.

Plusgiro: 103025-3
Medlemsavgift 2018: 150 kr/person

Årsmöte 2018

Tid: 18.30 måndagen den 23 april
Plats: Shamrock
Adress: Slupskjulsvägen 12, 111 49  Stockholm

Dokument årsmöte 2018

Dagordning

Kallelse

Verksamhetsberättelse

Resultatrapport

Balansrapport