Helgsegling med Shamrock

Helgsegling med Shamrock

Prova att segla skuta i Stockholms skärgård under en helg.

Läs mer »

Nyhetsbrev

Utkommer ca 10 gånger/år med information om vad som händer på Skeppsholmsgården.

Kurser

Skeppsholmsgården har en lång tradition av att anordna kurser med nautiskt eller hantverkstema. De flesta kurser finns i såväl nybörjar- som fortsättningsnivå men det finns inget som säger att det inte går att gå samma kurs flera gånger. Många går exempelvis vår snickarkurs flera terminer i rad och lär sig nya moment allteftersom de väljer svårare och svårare projekt. Flera av kurserna är i form av studiecirklar eller annan folkbildning i samarbete med NBV.

Kustskeppare med båtpraktik | Navigationskurser

Smideskurser

Smideskurser

I vår smedja håller vi kurser för nybörjare och erfarna.

Läs mer »

Snickerikurser

Snickerikurser

I vårt snickeri får lära dig vardagssnickeri på egen hand.

Läs mer »

Svetskurser

Svetskurser

Lär dig svetsa på egen hand i vår mekaniska verkstad.

Läs mer »

Vedugnsbakning

Vedugnsbakning

Lär dig att baka med surderg och att elda en äkta stenugn.

Läs mer »

Kurser kring båtmotorer

Lär dig om inom- och utombordsmotorer för fritidsbåten.

Läs mer »

Navigationskurser

Läs om våra navigationskurser i samarbete med Sjölotsen.

Läs mer »