Nyhetsbrev

Kvällskurs i vardagssnickeri

Kvällskurs i vardagssnickeri

Lär dig vardagssnickeri på kvällstid under en termin.

Läs mer »

Långsegling med Shamrock

Varje sommar gör segelfartyget Shamrock en fyra veckor lång seglats utmed svenska ostkusten. Ombord mönstras 24 ungdomar i åldrarna 15 till 20 år på som en del av besättningen. Under seglingen får du som besättningsmedlem de kunskaper som är nödvändiga för att framföra fartyget på ett säkert och effektivt sätt.

En långsegling är en rolig och annorlunda sommarupplevelse med nya vänner, utmaningar och erfarenheter. Den ger en möjlighet att göra något unikt som får alla ombord att växa med ökad kunskap om både sig själv samt livet och arbetet till sjöss. Det är få resor som ger lika många goda minnen och vänner på så kort tid, för att inte tala om nyttiga erfarenheter att applicera i skola och arbetsliv.

Segling
Det är så klart stor fokus på segling och det är många delars namn och funktion som behöver läras in för att man skall kunna få ordentlig fart på alla 160 ton. Till en början är det ofta svårt att förstå vad alla rep och block finns till för, dock ändrar det sig snabbt till att bli tydligt vart repen går och vilken funktion allt har. Här skapas en hel del förståelse för hur block och taljor fungerar vilket är nyttigt inför fysik- och mekaniklektionerna i skolan.

En viktig aspekt ombord är säkerheten. I alla övningar vi genomför har vi ett säkerhetstänk till grund och vi instruerar i vilka risker som finns samt vilka åtgärder som kan tas vid olika situationer.

Vaktgång
Alla ingår i fyratimmarsvakter och får på så vis prova på att framföra fartyget under dygnets alla timmar. För att komma in i sjörutinen strävar vi efter att segla så mycket och så långa sträckor i taget som möjligt, vilket ofta innebär fantastiska nattseglingar. En vakt har då hand om framförandet av fartyget medan de andra sover, har genomgångar eller utför underhåll.

Underhåll
Då slitaget på fartyget är stort tas det tid till underhåll av trä, metall, tågvirke och segel, både i förebyggande syfte och för reparationer. Kunskaper som är nyttiga även utanför fartyget, t.ex. är kunskaper om trä, metall och dess underhåll i vissa fall ovärderliga för villaägaren.

Överlevnad
En populär övning är övergivande av fartyget i överlevnadsdräkter. Det är ett mindre företag att ta sig i dem och för att göra det ännu svårare ges det att väl i vattnet uppdrag om att simma i olika formationer för förflyttning och för att behålla värme. En bra övning för att belysa att säkerhetsutrustningens blotta existens inte räcker utan att man behöver behärska den innan man förlitar sig till den.

Natur och kultur
Det ges även en chans att utforska saker utanför fartyget. Tillåter vindarna förlägger vi resan så att vi kan besöka öar som Agön, Ulvön (känt för sin surströmming), Mjältön (Sveriges högsta ö) med flera. Alla med lång historia och flera med ett levande kulturarv. Det är en mycket speciell känsla att nästan helt tyst segla förbi i utkanten på naturreservat och se de nyfikna sälarna studera oss lika mycket som vi dem.

Samarbete
De flesta delar av seglingen kräver samarbete vilket inte minst visas när skeppsbåten sätts i sjön och fyra man skall ro i samma takt och med samma kraft. Det som vid första anblick ser enkelt ut brukar visa sig vara en utmaning för de flesta. Som en extra krydda har båten inte något roder utan skall styrs enkom med muntliga kommandon till roddarna.

Hänsyn och ansvar
Man bor trångt och lyhört vilket ställer stora krav på visande av hänsyn och förståelse för andra. Alla måste göra sin del för att orken skall räcka till och stämningen hållas på topp. Att alla måste visa hänsyn för varandra och ta ansvar för att göra sin del av arbetet ombord bidrar mycket till att många växer enormt mycket som person under seglingens gång.


Tider och bra att veta

Datum: 10 juli – 5 augusti 2019.
Tider: Samling 16.00 på avgångsdagen. Hemkomst 16.00.
Pris: 7.800 kr (varav 1.800 kr betalas vid besked om antagning och resten senast 31 maj). För familjer/personer som inte har råd finns möjlighet att söka stipendium hos Stiftelsen Svenska Seglarskolan, de brukar kunna bidra med ungefär halva avgiften.
Ålder: 15-20 (de flesta brukar vara 16-17 år)
Förkunskaper: Du behöver inte ha några förkunskaper.
Rökning/snusning: Seglingen är helt drogfri.
Elektronisk utrustning: Då besättningen lever tätt tillsammans på ett litet utrymme måste alla lära sig att visa särskild hänsyn till varandra. Mobiltelefoner, datorer och liknande elektronik får av denna anledning endast användas vid särskilt anvisade tillfällen såsom hamnbesök (möjligheten att ladda elektronik ombord är begränsad).


Anmälan

Anmälan för 2020 beräknas öppna i november 2019.

Vi strävar efter att få en så bra fördelning som möjligt mellan deltagarnas kön, ålder och bakgrund. Därför tillämpar vi inte ”först till kvarn” utan granskar istället alla ansökningar. Efter att du gjort en anmälan kommer vi att kontakta dig och berätta hur läget ser ut och när du får ett definitivt besked.


Intresseanmälan

Passar inte datumen 2019? Eller har fyller du 15 först 2020? Gör en intresseanmälan så återkommer vi när vi släpper anmälan för 2020.