Nyhetsbrev

Kvällskurs i smide

Kvällskurs i smide

Lär dig smida på vardagskvällar under en termin.

Läs mer »

Våra fartyg

Skeppsholmsgården har tillgång till tre fartyg där Shamrock är det största med plats för 32 personer. De mindre skutorna Lova och Elmy har 11 respektive 10 kojplatser. Samtliga tre är riggade som galeaser vilket innebär att de har två master där den förliga är högre än den akterliga. Att de är riggade på samma sätt innebär att vi kan följa en röd tråd där de yngre börjar segla kollo för att sedan gå över till Shamrock när de blir lite äldre.

Shamrock

Shamrock

Shamrock är vårt första och största fartyg med plats för 32 personer.

Läs mer »

Lova

Lova

Lova är vårt mindre fartyg med plats för 12 personer.

Läs mer »