Nyhetsbrev

Långsegling med Shamrock

Långsegling med Shamrock

För ungdomar mellan 15-20 år som vill lära sig segla skuta under fyra veckor.

Läs mer »

Hyra fartyg

Våra fartyg Shamrock och Lova går att hyra för eget ändamål. Skutorna är en perfekt plattform för teambuilding då samarbete är ett måste oavsett om det är att hantera segel, plocka upp ankaret eller ro med skeppsbåten. Shamrock har tillstånd för 32 passagerare och har 26 fasta kojplatser för övernattande gäster (några fler går att ordna med extra madrasser). Lova tar 12 passagerare på dagsseglingar och har plats för 9-10 övernattande gäster.