Grundkurs i Svets

Grundkurs i Svets

Prova på grunderna i svets under en helg på Skeppsholmen.

Läs mer »

Nyhetsbrev

Utkommer ca 10 gånger/år med information om vad som händer på Skeppsholmsgården.

Skolresa

  • Skolresa | Hyra fartyg
    Häng med på en klassresa med Shamrock

Skolresor är vår benämning för seglingar vi gör där skolan är beställare. Vill ni istället göra en segling utanför skoltid får ni gärna läsa mer om våra klassresor.

Använd en segling med Shamrock som en del i utbildningen och samtidigt sammansvetsa klassen. Tillsammans hittar vi ett program för seglingen som passar just era behov och önskemål. Vi brukar utgå från ett av våra färdiga koncept och tillsammans med ansvarig från skolan sätta oss ner och anpassa seglingen efter era förutsättningar.

Gemensamt för våra seglingar är att alla måste hjälpas åt. Ingen klarar det själv (inte ens kaptenen) men när vi alla hjälps åt kan vi få 160 ton båt att förflytta sig med vindens hjälp. Detta tankesätt försöker vi lägga extra stor vikt vid då det kan vara svårt att förmedla i en lärobok eller i ett klassrum.

Segling över dagen

Vi lämnar Skeppsholmen på förmiddagen och efter att ha kastat loss går våra instruktörer igenom hur vi sätter segel. Alla hjälps åt med segelhanteringen. När seglen är satta finns tid att klättra upp i riggen, prova på att styra båten eller hänga i hajnätet längst fram. Det finns även tid om ni vill ordna någon gemensam aktivitet eller lektion ombord. Till lunch brukar matsäck vara ett bra alternativ. När vi seglat klart hjälps alla åt att ta ner och beslå (vika ihop) seglen.  Inför seglingen kan ni om ni vill få en ordlista med “glosor” på båttermer. På dessa seglingar kan vi ta upp till 35 personer. Minst en vill vi ska vara med som ansvarig för skolan.

Segling med övernattning

Förutom att det är spännande att sova ombord på ett fartyg finns det flera fördelar med att vara ut flera dagar. För det första hinner vi jobba in rutiner ombord tillsammans, dessutom får alla vara med vid segelsättningen flera gånger. Då skapas en bättre förståelse för vad som görs och känslan av att ha lärt sig något. Ombord delas klassen upp i fyra vakter (grupper) och blir tilldelad en instruktör. Det är i dessa vakter som arbetet ombord görs, oavsett om det är att sätta segel, laga mat, städa eller diska. På så sätt får vi in praktiska moment som berör hemkunskapsundervisningen i skolan. Maten planerar ni själva eller så hjälper vi er med det. Vi har färdiga menyer som de flesta brukar uppskatta.

Vi rekommenderar att en skolklass är ute två och en halv dag.  Baserad på seglingens längd, deltagarnas ålder och era önskemål kan vi få med följande moment i seglingen.

  • Ankarvakt – deltagarna får turas om att i grupper vakta fartyget nattetid.
  • Filmkväll – vi kör igång projektorn i stora rummet och ser på film.
  • Vaktgång – deltagarna får gå vakt och stå utkik, rorgängare (styra) m.m.
  • Dessutom har vi förslag på roliga lekar och aktiviteter i land.

Vi kommer ut till skolor i Stockholmsområdet för ett informationsmöte för deltagare vid bokning av minst två nätter eller om ni bokar in två olika klasser.

På seglingar med övernattning kan ni vara 34 personer med från skolan varav två ska vara lärare eller andra vuxna som känner ungdomarna.


Bra att veta

Tid på året: Det är möjligt att boka Shamrock för skolresor från april till september förutom på sommarlovet.

Utrustning: Vid bokning får ni en utrustningslista för deltagarna. Vi tillhandahåller flytvästar till alla ombord.

Informationsmaterial: Innan avresa får ni informationsmaterial till såväl elever som lärare. Vi besöker även gärna klassen för ett informationssamtal.

Pris:

Priserna är inkl. moms och vid minst 25 betalande deltagare. Föräldrar/lärare åker gratis (ev. mat tillkommer).

Grundpris alternativ 1 är 1.295 kr/person. Då ingår två dagars segling och en natt ombord (samling 9.00 dag 1 hemkomst 16.00 dag 2).

Grundpris alternativ 2 är 1.895 kr/person och lämpar sig bra för helger. Då ingår en kväll, två dagars segling samt två nätter ombord (samling 17.00 dag 1 hemkomst 16.00 dag 3).

Extra dygn går att lägga till för 890 kr/person. Om ni vill att vi planerar och handlar mat (deltagarna är fortfarande med och lagar) tillkommer 200 kr/person för alternativ 1, 300 kr/person för alternativ 2 samt 150 kr/person per extra dygn.

Bokning och mer information: Kontakta oss för frågor och datum.