Grundkurs i Svets

Grundkurs i Svets

Prova på grunderna i svets under en helg på Skeppsholmen.

Läs mer »

Nyhetsbrev

Utkommer ca 10 gånger/år med information om vad som händer på Skeppsholmsgården.

Köpvillkor

Det ska kännas tryggt och bra att boka kurser och seglingar hos Skeppsholmsgården, därför vill vi informera om vilka regler som gäller. Dessa villkor gäller endast för bokningar via hemsidan till privatperson och ej vid gruppbokning/charter.

Av- och ombokning

Förlorad studietid eller segling beroende på kortvarig sjukdom eller annat förhinder kan ej tas igen i efterhand och reducerar inte avgiften. Speciella regler gäller för av-/ombokning för grupper/charter/privata helgseglingar (se längre ner på denna sida).

30 dagar eller mer till kurs/segling
Du kan avboka din kurs-/seglingsplats och vi återbetalar det debiterade beloppet minus en administrationsavgift på 150 kr per deltagare. Avbokning ska ske skriftligen till bokning@skeppsholmsgarden.se.

Undantag: För vår långsegling återfås ej anmälningsavgiften vid avbokning. För kollo gäller andra regler då bokningen sker via Stockholms stad.

Mindre än 30 dagar till kurs/segling
Ingen av- eller ombokning är möjlig. Hittar du en annan deltagare som kan ta din plats går det bra att kontakta bokning@skeppsholmsgarden.se för att se om ombokning är möjlig.

Vi förbehåller oss rätten att ändra i kursprogrammet samt att ställa in kurs om denna inte får tillräckligt många deltagare för att kunna genomföras. Kursdeltagare som redan betalat kursavgift erbjuds i så fall ett annat kursdatum eller att få sin kursavgift återbetalad snarast.

Ångerrätt enligt distanshandelslagen (gäller endast privatpersoner och kurser)

Vid avbokning inom 14 dagar från bokningstillfället har du enligt distansavtalslagen rätt till full återbetalning. Avbokningen ska ske skriftligen till bokning@skeppsholmsgarden.se. Avbokning måste ske före kursstart. Distanshandelslagen gäller ej för resor eller där boende ingår. Därför är denna lag ej tillämplig för seglingar.

Bokningsbekräftelse/faktura
Vid köp skickas bokningsbekräftelse ut direkt. Hör av dig om du inte har fått en bekräftelse efter 12 timmar. Vid fakturaköp finns betalinstruktioner i bokningsbekräftelsen. Fakturan ska vara betald inom 10 dagar från bokningsdagen, dock senast 3 dagar före kurs-/seglingstillfället. Vid betalning efter förfallodagen plus 20 dagar, debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen. Betalningspåminnelser enligt lagstadgad avgift med 60 kr. Observera att utebliven betalning inte automatiskt innebär en avbokning (för avbokning, se ovan).

Priser och betalning
Våra kurser och seglingar är inklusive moms. Under bokningsprocessen och på fakturan/kvittot ser du moms specificerad. I de fall 6% moms anges gäller det för transport och i de fall 12% moms anges gäller det för mat. Vid nyttjande av presentkort dras momsen vid bokningstillfället.

Villkor för presentkort

  • Presentkorten är giltiga i tre år.
  • Presentkortet gäller för den kurs/segling som det köpts för oavsett ev. prisjusteringar som görs inom giltighetstiden.
  • Vid köp av presentkort har du 14 dagars ångerrätt enligt distansavtalslagen.
  • Det går bra att byta till en annan kurs/segling än som presentkortet ursprungligen köptes för. Vid ett högre pris betalas mellanskillnaden av kunden, vid ett lägre pris återstår resterande belopp som ett tillgodo. Kontakta bokning@skeppsholmsgarden.se om du vill göra ett byte.

Bokningsvillkor grupper/charter/event

Dessa villkor gäller när du bokar ett fartyg eller en lokal för en enskild grupp. Tex. ett företag, en skolklass eller en förening.

I samband med bokning ska 20% betalas i förskott. Hela betalningen ska dock vara erlagd senast en vecka före avresa/kursstart. Avbokning är möjlig senast 60 dagar före avresa (förskottsbetalning återfås ej). Vid avbokning mellan 59-30 dagar före avresa/kursstart debiteras 50% av överenskommet pris. Därefter är avbokning ej möjligt.

Bokningsvillkor privata helgseglingar

I samband med bokning av seglingshelg bestäms även ett avstämningsdatum. Vid detta datum går vi igenom bokningsläget. Har ni inte nått upp till 24 deltagare får ni välja mellan att ställa in seglingen (kostnadsfritt) eller om ni vill betala för tomma platser upp till 24 deltagare (1.100 kr/plats). Bokar det in sig fler deltagare efter detta datum utgår ingen kostnad för dessa tomma platser. För inbokade deltagare gäller ingen avbokningsrätt efter avstämningsdatumet, det går dock bra att byta namn på personer som följer med.

Bokningsvillkor minderåriga kvälls- och helgseglingar

Minderåriga över 15 års ålder får segla med oss ensamma, med målsmans godkännande. För ungdomar under 15 år krävs, förutom målsmans godkännande, dessutom att de skall ha seglat med Skeppsholmsgården tidigare.