Grundkurs i Svets

Grundkurs i Svets

Prova på grunderna i svets under en helg på Skeppsholmen.

Läs mer »

Nyhetsbrev

Utkommer ca 10 gånger/år med information om vad som händer på Skeppsholmsgården.

Historia

Skeppsholmsgårdens verksamhet har utvecklats genom åren. Bestående är kärnan i vår verksamhet med segling, kurser och öppen verksamhet. Nedan listar vi några viktiga historiska händelser i Skeppsholmsgårdens historia.

 • 1969 kom Shamrock till Skeppsholmen och vi fick låna en del av Årboden som lokal. Vi var då en del av Birkagården.
 • 1971 seglar Shamrock sina första långseglingar. De var då tre veckor långa och på den första kom de hela vägen till Luleå.
 • 1973 ordnar vi för första gången sommarverksamhet med Elmy. Det blev två perioder “yngrebarnssegling” vilket syftar till att deltagarna var yngre (10-14 år) än de på Shamrock (15-20 år).
 • 1975 bildas Föreningen Shamrocks Vänner som en stödförening till verksamheten.
 • 1977 startades folkhögskolan tillsammans med  Biskops Arnö. 1983 blir det en självständig folkhögskola. 2012 gick vi och Skeppsholmens Folkhögskola skilda världar och är numera två olika organisationer.
 • 1979 blev vi erkända som en egen hemgård av Stockholm stad.
 • 1980 köper Skeppsholmsgården Sjöfartsverkets gamla lotsbåt Ystad 2. Hon döps om till Lova och byggs och riggas om till skolfartyg.
 • 1983 byggs bagarstugan och smedjan.
 • 1993 abonnerar Sommarbarnsbyrån en period med Elmy och Lova, året efter två perioder. Fram tills dess har seglingarna för de yngre skett i egen regi.
 • 2018 köps fartyget Marlyn Two in. Hon byggs om till kollobåt och får namnet Lina.
 • Vintern 2020-2021 bygger vi om Sjöboden till motorbod. Den gamla motorboden blir omklädningsbod.