Grundkurs i Svets

Grundkurs i Svets

Prova på grunderna i svets under en helg på Skeppsholmen.

Läs mer »

Nyhetsbrev

Utkommer ca 10 gånger/år med information om vad som händer på Skeppsholmsgården.

Behandling av personuppgifter

Föreningen Skeppsholmsgården (802467-5343) registrerar och lagrar dina personuppgifter för att kunna utföra de åtaganden vi har gentemot dig.

Observera att du får inte lämna samtycke för denna behandling åt andra utan deras medgivande. Därför är viktigt att du vid bokning även fått deras samtycke.

De uppgifter vi kan komma att registrera är:

 • Namn
 • Adress
 • Mail
 • Telefon
 • Personnummer (när vi samverkar med studieförbund)
 • Nationalitet (lagkrav när vi kör passagerare)
 • Specialkost
 • Hälsodeklaration (vissa längre seglingar)
 • Anhöriguppgifter
 • Bokningsspecifik information relaterat till din kurs/segling
 • Statistik kring din bokning (ex. hur du hittade oss, ip-nummer, webbläsare, etc)

Dessa registrerade personuppgifter kan komma att används för:

 • Kontakt med dig inför och efter kurs/segling/aktivitet
 • Marknadsföring av våra övriga kurser/seglingar/aktiviteter mot dig
 • Redovisning mot studieförbund
 • Uppföljning/utvärdering

Dina registrerade personuppgifter kan komma att lagras så länge som det behövs för att ovanstående användningsområden kan kräva.

Dina registrerade personuppgifter kan komma att lagras i:

 • Vårt bokningssystem
 • Vårt mailsystem
 • Våra och våra medarbetares datorer samt i molnet
 • Utskrivna ombord på våra fartyg, i våra kurslokaler, på vårt kontor samt i vårt arkiv

Dina registrerade personuppgifter kan komma att delas med:

 • Studieförbund
 • Bidragsgivare
 • Föreningen Shamrocks vänner
 • Kurslärare/seglingsledare
 • Externt ansvarig för bokningen (vid gruppbokning, charter, privat helgsegling, etc)
 • Samverkande organisationer kring den aktivitet du är bokad till
 • Tjänsteleverantörer kring vårt bokningssystem
 • Tjänsteleverantör för vårt nyhetsbrev
 • Tjänsteleverantör för bokföring
 • Inkassobolag
 • Myndigheter som kräver det av oss
 • Övriga deltagare på samma kurs/segling/aktivitet kan komma att få tillgång till ditt namn, mail och telefonnummer

Publicering av bilder

I vår verksamhet tar vi ibland bilder och film för att använda i marknadsföring, på vår hemsida eller i sociala medier. Dessa bilder lagras i vår bildbank och kan klassas som en personuppgift om det går att känna igen personerna på bilden/filmen. Säg till vid kursen/seglingen/aktiviteten om du inte vill vara med på bild/film.

Dina rättigheter

 • Du har rätt att få ett utdrag av all information vi registrerat om dig
 • Du har rätt att få reda på vart informationen har kommit ifrån, om du inte registrerat den själv
 • Du har rätt att begära ändring av dina registrerade personuppgifter
 • Du har rätt att återkalla detta samtycke
 • Du har rätt att bli raderad från våra register. Med undantag av sådant där lagen kräver eller tillåter att vi sparar informationen

Vill du nyttja någon av dina rättigheter ber vi dig kontakta info@skeppsholmsgarden.se.