Grundkurs i Svets

Grundkurs i Svets

Prova på grunderna i svets under en helg på Skeppsholmen.

Läs mer »

Nyhetsbrev

Utkommer ca 10 gånger/år med information om vad som händer på Skeppsholmsgården.

Bli medlem

Våra medlemmar är kärnan i vår verksamhet och avgör i slutändan hur föreningen Skeppsholmsgården ser ut om 1, 5 och 10 år. Skeppsholmsgården gör stor skillnad för många. För att säkra att gårdens värdefulla arbete bedrivs på ändamålsenligt sätt även i framtiden är det viktigt för oss som förening att ha en bred grund av engagerade medlemmar. Som medlem stöttar du och är medskapare
till det som Skeppsholmsgården står för. Tillsammans gör vi stor skillnad för många!

Medlemskap kostar 100 kr.

Som medlem har du rösträtt på årsmötet.

Betalning
Betalning kan ske till något av följande konton.

Bankgiro: 829-5180
Swish: 123 345 43 78
Betal/kreditkort: Se betalknapp nedan
Plusgiro: Finns ej

Vänligen märk betalningen med:

  • Medlemskap
  • Namn
  • E-postadress

Betala med betal/kreditkort