Kvällskurs i smide

Kvällskurs i smide

Lär dig smida på vardagskvällar under en termin.

Läs mer »

Nyhetsbrev

Utkommer ca 10 gånger/år med information om vad som händer på Skeppsholmsgården.

Shamrocks vänner

Shamrocks vänner | Om oss
Föreningen Shamrocks vänner har som ändamål att främja m/s Shamrocks verksamhet och övriga aktiviteter vid Skeppsholmsgården, dessutom skall föreningen verka som en sammanhållande länk mellan dem som seglat och på m/s Shamrock och de som stött och önskar stödja den verksamhet som där bedrivs.

Plusgiro: 103025-3
Swish: 123 428 3875

Medlemsavgift: 150 kr/person, 50 kr för ungdomar till och med 23 år

Årsmöte 2021

Tid: 18.00 torsdagen den 28 oktober
Plats: Skeppsholmsgården – fiket
Adress: Slupskjulsvägen 12, 111 49  Stockholm

Dokument årsmöte 2021

Handlingar till årsmötet anslås på denna sida senast torsdagen den 21 oktober.

Kallelse

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Resultatrapport

Balansrapport