Nyhetsbrev

Utkommer ca 10 gånger/år med information om vad som händer på Skeppsholmsgården.
Helgkurs i järnsmide

Helgkurs i järnsmide

Lär dig grunderna eller fördjupa dig i smide under en helgkurs.

Läs mer »

Shamrocks vänner


Föreningen Shamrocks vänner har som ändamål att främja m/s Shamrocks verksamhet och övriga aktiviteter vid Skeppsholmsgården, dessutom skall föreningen verka som en sammanhållande länk mellan dem som seglat och på m/s Shamrock och de som stött och önskar stödja den verksamhet som där bedrivs.

Plusgiro: 103025-3
Medlemsavgift 2019: 150 kr/person

Årsmöte 2019

Tid: 18.30 onsdagen den 3 april
Plats: Årboden
Adress: Slupskjulsvägen 12, 111 49  Stockholm

Dokument årsmöte 2019

Handlingar till årsmötet anslås på denna sida senast onsdagen 27 mars.

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Resultatrapport

Balansrapport