Kvällskurs i smide

Kvällskurs i smide

Lär dig smida på vardagskvällar under en termin.

Läs mer »

Nyhetsbrev

Utkommer ca 10 gånger/år med information om vad som händer på Skeppsholmsgården.

Shamrock

  • Shamrock | Våra fartyg

Shamrock byggdes som seglande fiskefartyg för fiske på Nordsjön. Hon kom till Sverige 1929, byggdes om till fraktfartyg och fick samtidigt sin första maskin. Sedan gick hon i stor kustfart inom Sverige och till våra grannländer. 1969 köptes Shamrock av Birkagården och 1971 ordnades den första långseglingen. Verksamheten kring Shamrock var startskottet till den avknoppning som sedan blev Skeppsholmsgården.

Shamrock seglar mellan maj och början på oktober. På sommarlovet seglar vi med ungdomar – kollo i Stockholms skärgård och långsegling längs Norrlandskusten. Övrig tid seglar hon med skolklasser, företag och öppna seglingar där vem som vill kan boka in sig.

Position

Här hittar du Shamrocks aktuella position.


Teknisk data

Längd: 28,35 m
Bredd: 6,69 m
Djupgående: 3,26 m

Kojplatser: 35
Högsta antal passagerare: 38

Bruttodräktighet: 102
Deplacement:
160 t
Stormastens höjd: 24 m
Mesanmastens höjd: 20 m
Segelyta: ~400 m²

Huvudmaskin: Scania DSI 11, 169 kW, -73
Hjälpmaskin: Kohler 12kW (installerat 2018)

Ankarspel: Lidan, typ H2 från 1972