Grundkurs i Svets

Grundkurs i Svets

Prova på grunderna i svets under en helg på Skeppsholmen.

Läs mer »

Nyhetsbrev

Utkommer ca 10 gånger/år med information om vad som händer på Skeppsholmsgården.

Shamrock

  • Shamrock | Våra fartyg

Shamrock byggdes i Vlaardingen (Holland) 1915. Hon hette då Ewald och gick som seglande fiskefartyg med drivgarnsfiske på Nordsjön. Hemmahamn var då IJmuiden utanför Amsterdam och signalbeteckningen IJM 217. Ewald kom till Sverige 1929 varpå fartyget byggdes om till fraktfartyg och fick samtidigt sin första maskin. Sedan seglades det i stor kustfart inom Sverige och till våra grannländer. 1969 köptes Ewald av Birkagården genom föreståndaren Holger Renberg. Han bytte namn på fartyget till Shamrock samt seglade henne till Skeppsholmen samma år. Här byggdes hon om till skolfartyg och 1971 ordnades den första långseglingen. Verksamheten kring Shamrock var startskottet till den avknoppning som sedan blev Skeppsholmsgården.

Shamrock seglar mellan maj och början på oktober. På sommarlovet seglar vi med ungdomar – kollo i Stockholms skärgård och långsegling längs Norrlandskusten. Övrig tid seglar hon med skolklasser, företag och öppna seglingar där vem som vill kan boka in sig.

Position

Här hittar du Shamrocks aktuella position.


Teknisk data

Längd: 28,35 m
Bredd: 6,69 m
Djupgående: 3,26 m

Signalbeteckning: SIHM

Kojplatser: 35
Högsta antal passagerare: 38

Bruttodräktighet: 102
Deplacement:
160 t
Stormastens höjd: 24 m
Mesanmastens höjd: 20 m
Segelyta: ~400 m²

Huvudmaskin: Scania DSI 11, 169 kW, från 1973
Hjälpmaskin: Kohler 12kW, från 2018

Ankarspel: Lidan, typ H2 från 1972