Grundkurs i Svets

Grundkurs i Svets

Prova på grunderna i svets under en helg på Skeppsholmen.

Läs mer »

Nyhetsbrev

Utkommer ca 10 gånger/år med information om vad som händer på Skeppsholmsgården.

Studiecirkel och annan folkbildning

Vad är en studiecirkel?

Att kursen sker som studiecirkel innebär att deltagarna lär av varandra. Kurslärarens (cirkelledarens) roll är fortfarande att förmedla kunskap och att lära ut. Lärandet sker tillsammans med deltagarna på ett sätt där alla deltar aktivt och beroende på era egna erfarenheter. Studiecirkelformatet innebär mycket eget ansvar, samarbete och frihet. Det är alltid du som avgör hur mycket du vill lära dig och/eller dela med dig av.

Vad innebär annan folkbildning?

Annan folkbildning är något friare än en studiecirkel. Exempelvis finns inget krav på tre kurstillfällen.

Vad innebär “i samverkan med NBV”?

Skeppsholmsgården samarbetar med studieförbundet NBV när det kommer till studiecirklar. NBV är nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet och är ett av Sveriges tio studieförbund.  Att vi samarbetar med NBV innebär inte att du behöver vara nykterist eller medlem i NBV. Deltagarna kommer inte heller från NBV. Däremot innebär att en kurs sker i samverkan med NBV att de täcker vissa kostnader vi har för den studiecirkeln. Priset blir något lägre och vi kan bidra med mer folkbildning åt det svenska folket.

Du kan läsa mer om NBV här.
Studiecirkel och annan folkbildning |

 

Varför använder sig Skeppsholmsgården av formatet med studiecirkel och annan folkbildning?

Skeppsholmsgården är en ideell förening med ändamål att:

  • Att främja barn- och ungdomsverksamhet
  • Att bedriva social och kulturell verksamhet
  • Att vända sig till människor av olika ålder från olika arbetsområden och olika bakgrund för att ge möjlighet att mötas som likar och dela med sig åt varandra av sina livserfarenheter.

För att svara mot det andra och det tredje ändamålet tycker vi att studiecirkelformatet passar utmärkt.