Grundkurs i Svets

Grundkurs i Svets

Prova på grunderna i svets under en helg på Skeppsholmen.

Läs mer »

Nyhetsbrev

Utkommer ca 10 gånger/år med information om vad som händer på Skeppsholmsgården.

Kolloansökan för 2019 öppen

Posted in Nyheter | no comments

Nu har Stockholm stad öppnat ansökan för kollo 2019. I år finns vi med som två olika kollogårdar. Vi har valt att bryta ut Shamrock till en egen kollogård för att kunna förbättra kollot ytterligare. Det är mycket möjligt att fartygen möts i Skärgården. Nedan kan du läsa mer om skillnaden mellan våra kollon och på denna sida kan du läsa mer om kollot i allmänhet.

Shamrock

På Shamrock kommer vi i år att segla lite längre tid de dagar vi seglar. Samtidigt blir det lite fler dagar då vi ligger stilla och hittar på roliga aktiviteter hela dagen när vi väl är i land. På Shamrock har vi möjlighet att nyttja “Stora rummet” till disco och bio-salong. I övrigt hittar vi som vanligt på roliga kolloaktiviteter som bad, 5-kamp, lekar m.m. Shamrock ligger förtöjd i en naturhamn eller till ankars varje natt.

Lova och Anna-Sofia

Lova och Anna-Sofia seglar ungefär halva dagen och hittar på roliga kolloaktiviteter andra halvan. Eftersom att fartygen är små brukar det bli en mycket familjär stämning ombord. Fartygen ligger förtöjda tillsammans i en naturhamn varje natt.

Ansökan

För dig som bor i Stockholms stad så ansöker du på
stadens hemsida. Om du inte bor i Stockholms stad kan du ställa dig på vår reservlista. Anmälan till den hittar du längst ner på denna sida.

Kolloansökan för 2019 öppen |
Lova & Anna-Sofia
Kolloansökan för 2019 öppen |
Shamrock

Kommentarer inaktiverade.