Grundkurs i Svets

Grundkurs i Svets

Prova på grunderna i svets under en helg på Skeppsholmen.

Läs mer »

Nyhetsbrev

Utkommer ca 10 gånger/år med information om vad som händer på Skeppsholmsgården.

Aktuell information om coronavirus

Posted in Nyheter | no comments

Med anledning av coronaviruset (COVID-19) får vi en del frågor angående vår verksamhet. Vi följer myndigheternas rekommendationer kring möten, folksamlingar och hygien. Vad detta innebär för vår verksamhet listas nedan. Generellt gäller att vår verksamhet pågår som planerat (se undantag nedan). Vid förändringar som innebär att vi ställer in/skjuter upp verksamhet kommer vi att maila inbokade deltagare.

Vi uppmanar alla att inte besöka oss vid sjukdomssymtom!

Senast uppdaterat 2020-11-18 16.40

Följande gäller för vår öppna verksamhet.

 • Vi har valt att ställa in den öppna verksamheten resten av 2020. Detta pga de nya rekommendationerna där max åtta personer får träffas. Första öppna verksamhet 2021 är planerad till den 12 januari.

Följande gäller för våra kurser och studiecirklar i höst.

 • De flesta kurser går som planerat.
 • Resterande svetskurser för 2020 har ställts in. Deltagarna har kontaktakts för av-/ombokning.
 • Fri ombokning (byte till annat kurstillfälle) eller avbokning (pengarna tillbaka) gäller för alla kurser resten av 2020, maila bokning@skeppsholmsgarden.se innan kurstillfället om du vill avboka.
 • Vi har valt att försöka dra ner antalet kursdeltagare i smedjan till fyra personer. Kursdeltagare för kurser med fler än fyra inbokade kommer att kontaktas.

Följande gäller för kurser och studiecirklar i vår.

 • Vi vet fortfarande inte hur riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten ser ut i vår. Därför gäller följande bokningsvillkor för bokningar av vårens kurser:
 • Fri avbokning (med pengarna tillbaka) för alla om du bokar av senast fyra veckor innan kursstart.
 • Fri ombokning (med bokningen innestående till senare) vid avbokning senast två veckor innan kursstart.
 • Fri ombokning (med bokningen innestående till senare) för personer som avråds från att delta vid avbokning senast en vecka innan kursstart.
 • Vid avboking: maila bokning@skeppsholmsgarden.se.
 • I övrigt gäller våra bokningsvillkor. Vi är en liten ideell förening och hoppas på förståelse för att vi inte kan återbetala dem som vill avboka efter önskemål som inte bygger på myndigheternas rekommendationer.
 • Rutiner kring verksamhet i våra lokaler finns här.
 • Vi ber personer som är sjuka att stanna hemma. Folkhälsomyndigheten säger följande: “Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.” Vår kurslärare har fått information om att skicka hem personer med sjukdomssymptom.
 • Behöver du boka av pga sjukdom/sjukdomssymptom ber vi dig maila bokning@skeppsholmsgarden.se. Vi betalar inte tillbaka några pengar, däremot rekommenderar vi dig att ta kontakt med ditt försäkringsbolag (hemförsäkring plus ev. kortförsäkring). Vi erbjuder vi dig även att stå standby tre dagar innan kursstart för obokade kursplatser under kommande året. Alternativt kan du ge bort din plats till någon annan.

I övrigt gör vi följande för att motverka smittspridning:

 • I köket finns alltid tvål.
 • På toaletten i Årboden finns alltid handsprit, tvål samt pappershanddukar.
 • Handsprit finns i samtliga kurslokaler.

Detta kan du göra för att minska smittspridningen (Källa Folkhälsomyndigheten):

Tvätta händerna ofta

Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder.

Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Hosta och nys i armvecket

När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

Undvik att röra ögon, näsa och mun

Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

Handsprit

Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med minst 60 % alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga.

Kommentarer inaktiverade.