Grundkurs i Svets

Grundkurs i Svets

Prova på grunderna i svets under en helg på Skeppsholmen.

Läs mer »

Nyhetsbrev

Utkommer ca 10 gånger/år med information om vad som händer på Skeppsholmsgården.

Föreläsningar våren 2020

Posted in Nyheter | no comments

I vår anordnar SCHOLARE tre temakvällar öppna för alla segelfartygsintresserade. Detta utöver den ordinarie ledarutbildningen.

Program

Tider: Alla kvällar börjar kl. 18.15. Soppa och mackor från 17.30.
Lokal: Stöttboden, Beckholmen
Kursform: Annan folkbildning i samverkan med NBV.

Torsdag 16 januari
HUR MAN BYGGER EN KRAVELL
Korhan Koman, skeppsbyggmästare på Tre Kronor, ritar och berättar.

Torsdag 13 februari
SKUTHISTORIER GENOM TIDERNA
Anders Berg, mångårig kustkulturarbetare och tidigare ordförande i SSF, berättar och visar bilder från kust och hav.

Torsdag 12 mars
HUR VI FÄSTER OCH SKARVAR TÅG
Intensivträning med Hakon Malmborg och Peter Rundström.


SCHOLARE är ett samarbete mellan Skeppsholmsgården, Constantia och Ellen med syftet att bidra till ett kunskapslyft för aktiva skutseglare.

Anmälan

Detta är samma anmälan som till SCHOLAREs ledarutbildning.

Kommentarer inaktiverade.