Helgsegling med Shamrock

Helgsegling med Shamrock

Prova att segla skuta i Stockholms skärgård under en helg.

Läs mer »

Nyhetsbrev

Utkommer ca 10 gånger/år med information om vad som händer på Skeppsholmsgården.

Nyheter

Årsmöte 2022

25 mars | Nyheter

Kallelse till årsmöte 2022

Föreningen Skeppsholmsgårdens styrelse kallar härmed till årsmöte måndagen den 25 april kl 18.00 i Årboden. Det kommer vara möjligt att delta på länk. Länk mailas ut 1 vecka innan mötet.

Motioner
Som medlem har du stora möjlighet att påverka vad som sker på gården och föreslå förändringar. Önskar du få en motion behandlad vid årsmötet skall denna skriftligen inkomma till styrelsen senast den 11 april. Motioner kan skickas till styrelsen@skeppsholmsgarden.se.

Medlemsavgift 2022
Endast medlemmar som erlagt medlemsavgiften får delta och rösta vid årsmötet. För dig som ännu inte betalat medlemsavgiften för 2022 så kan du göra det på följande sätt:

 • Sätt in 100:- på bankgiro 528-7024 senast den 21 april.
 • Swisha 100:- till 123 345 43 78
 • Betala 100:- med kort på vår hemsida

Alla ungdomar, till och med 20 år, betalar ingen medlemsavgift om de seglat minst en vecka ombord på våra fartyg under innevarande eller föregående år.

Ange vid inbetalningen:

 • Namn
 • E-postadress

Årsmöteshandlingar

Publiceras här senast en vecka innan årsmötet

Dagordning

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Fastställande av röstlängd.
 3. Val av minst två rösträknare och protokolljusterare.
 4. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. a) Föreningens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  b) Styrelsens Årsredovisning.
 7. Revisionsberättelse för räkenskapsåret.
 8. Beslut om fastställande av Resultat- och Balansräkning.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret.
 10. Fastställande av medlemsavgifter.
 11. Presentation av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår.
 12. Val av Ordförande och ledamöter i styrelsen
  Ordförande väljs för ett år.
  Ledamöter väljs för två år undantaget ungdomsledamot som väljs för ett år.
 13. Val av Suppleanter
  Två suppleanter väljs för ett år vardera.
 14. Val av Revisorer
  Val av två revisorer för en tid av ett år. En av revisorerna ska vara auktoriserad.
 15. Val av Valberedning
  Valberedning består av tre ledamöter. Årsmötet utser en av ledamöterna till sammankallande.
 16. Behandling av styrelsens förslag och av medlemmar lämnade motioner.
 17. Övriga frågor.

Välkomna till Skeppsholmgården– Hitta till Skeppsholmsgården

Aktuell information om Coronavirus

11 januari | Nyheter

Med anledning av coronaviruset (COVID-19) får vi en del frågor angående vår verksamhet. Vi följer myndigheternas rekommendationer kring möten, folksamlingar och hygien.
Rekommendationerna justreras i takt med förändringar i myndigheternas rekommendationer. Vad detta innebär för vår verksamhet listas nedan. Generellt gäller att vår verksamhet pågår som planerat. Vid förändringar som innebär att vi ställer in/skjuter upp verksamhet kommer vi att maila inbokade deltagare.

Vi uppmanar alla att inte besöka oss vid sjukdomssymtom!

Senast uppdaterat 2022-02-08 12.30

Följande gäller för vår öppna verksamhet

 • Vi genomför den öppna verksamheten, med start för våren den 18/1.

Följande gäller för kurser och studiecirklar i vår

 • Med Folkhälsomyndighetens rekommendationer som grund gäller följande bokningsvillkor för bokningar av vårens kurser:
 • Våra kurser går som planerat.
 • Våra ordinarie bokningsvillkor gäller. Vi är en liten ideell förening och hoppas på förståelse för att vi inte kan återbetala dem som vill avboka efter önskemål som inte bygger på myndigheternas rekommendationer.
 • Rutiner kring verksamhet i våra lokaler finns här.
 • Vi ber personer som är sjuka att stanna hemma. Folkhälsomyndigheten säger följande: ”Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.” Vår kurslärare har fått information om att skicka hem personer med sjukdomssymptom.
 • Behöver du boka av pga sjukdom/sjukdomssymptom ber vi dig maila bokning@skeppsholmsgarden.se. Vi betalar inte tillbaka några pengar, däremot rekommenderar vi dig att ta kontakt med ditt försäkringsbolag (hemförsäkring plus ev. kortförsäkring). Vi erbjuder vi dig även att stå standby tre dagar innan kursstart för obokade kursplatser under kommande året. Alternativt kan du ge bort din plats till någon annan.

I övrigt gör vi följande för att motverka smittspridning:

 • I köket finns alltid tvål.
 • På toaletten i Årboden finns alltid handsprit, tvål samt pappershanddukar.
 • Handsprit finns i samtliga kurslokaler.

Detta kan du göra för att minska smittspridningen (Källa Folkhälsomyndigheten):

Tvätta händerna ofta

Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder.

Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Hosta och nys i armvecket

När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

Undvik att röra ögon, näsa och mun

Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

Handsprit

Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med minst 60 % alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga.

Julmarknad på Skeppsholmsgården 11-12 dec

12 november | Nyheter

I år planerar vi för stämningsfull julmarknad på gården igen! Den 11-12 december mellan kl. 12-17 håller vi öppet med vårt sedvanliga tema ”Hantverk” och det kommer finnas både fika och hantverk till försäljning och även möjlighet att prova på smide!

Är du uställare och vill ställa ut? Skicka ett mail till fia.benson@skeppsholmsgarden.se

Vårens kursdatum ute

Nu går det att anmäla sig till vårens kurser i snickeri-, svets och smide.

Båt- och bakkurser uppdatateras vartefter under våren, så håll utkik här på hemsidan.

Vi efterlyser dina bilder!

13 januari | Nyheter

I år firar vi att m/s Shamrock har genomfört långseglingar i 50 år! Varje sommar sedan 1971 har skolfartyget Shamrock seglat en eller två långseglingar längs Sveriges kuster. Tusentals ungdomar och andra besättningsmedlemmar har genom åren fått uppleva vad en långsegling med Shamrock innebär och vi vet att denna segling har påverkat väldigt många människors liv.

Vår vänförening Shamrocks vänner har därför tagit ett initiativ till en jubileumsutställning som det nu arbetas aktivt med. Resultat kommer att ställas ut i Badhuspaviljongen senare i år. Målet är att hitta en gruppbild från varje långsegling genom tiderna. Vi har gått igenom arkiven på Skeppsholmsgården men det saknas fortfarande många bilder. Vi behöver därför din hjälp!

Har du deltagit på en långsegling genom åren? Eller vet du någon som seglat med Shamrock som kan ha en gruppbild? Då kan du hjälpa oss! Längre ner på denna sida hittar du information om hur du skickar in bilderna.

Vår jubileumsutställning gör vi ihop med Abraham Rydbergs Stiftelse, vår viktiga partner och sponsor under alla års seglingar.

Från dessa seglingar har vi bilder

ÅrNordSydÖvrigt
1971
1972
1973
1974
1975Vi har en bild, oklart om nord/syd. Kontakta oss om du var med!
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988Ja
1989JaJa
1990Ja
1991JaJa
1992JaJa
1993JaJa
1994
1995JaJaBättre bild för nordseglingen önskas
1996JaJaBättre bild för nordseglingen önskas.
1997Ja
1998JaJa
1999Ja
2000Ja
2001JaBättre bild efterlyses till nordseglingen.
2002
2003Ja
2004Ja
2005
2006
2007
2008
2008
2009Ja
2010Ja
2011Ja
2012Ja
2013
2014Ja
2015Ja-
2016
2017Ja
2018Ja-
2019
2020Ja-

Har du historiska bilder som inte är gruppbilder? Vi tar gärna emot dessa också för att spara i arkivet. Hör av dig!

Berättelser och minnen

Vi letar också texter om vad långseglingen har betytt för deltagarna senare i livet. Växte du som person? Ledde seglingen in dig på en sjökarriär? Träffade du kärleken ombord? Har du fått livslånga kompisrelationer? Högt och lågt, vi vill ha din historia!

Vad blir resultatet?

Målet är att alla bilder kommer att mynna ut i en utställning. Utöver det kan vi komma att ta fram en fotobok och eventuellt andra fotoprodukter (ex. vykort). Vi kan komma att sälja dessa och frågar därför om tillåtelse för detta (ej krav). Eventuellt överskott kommer att komma Shamrock och Skeppsholmsgårdens verksamhet till nytta.

Skicka in bilder och texter

Du kan skicka in ditt bidrag på flera sätt. Oavsett så vill vi att du anger
– Ditt namn och dina kontaktuppgifter.
– Fotografens namn (om du vet).
– Om vi får använda bilderna till annat än utställningen.
– Om du vill ha tillbaka fysiska bilder/negativ/diabilder eller om vi ska spara dessa i vårt arkiv.

Maila
Maila ditt bidrag till ludvig.euren@skeppsholmsgarden.se. Du kan maila bilden/bilderna eller dela en cloud-länk.

Posta
Har du negativ/diabilder/papperskopior? Vi har utrustning för att skanna in dessa. Då går det bra att posta till:


Shamrocks vänner
c/o Skeppsholmsgården
Slupskjulsvägen 12
111 49 Stockholm


Kom ihåg att skicka med ett kuvert med din adress om du vill att vi ska returnera det du skickar till oss.

Kom förbi!
Vill du istället komma förbi oss i Årboden för att låna ut din bild för skanning så är du mer än välkommen: Slupskjulsvägen 12, vid Östra brobänken på Skeppsholmen.

Upphämtning

Om du inte har möjlighet att komma förbi och lämna bilder så kan vi hämta inom Stockholmsområdet. Hör av dig till ludvig.euren@skeppsholmsgarden.se

Formulär
Lättast är om du använder nedanstående formulär för att skicka in dina bilder och texter till oss. Det går bra att bifoga bild eller dela en cloud-länk under meddelande.

  Nord- eller sydsegling?

  Godkänner du att vi använder bilderna/texterna till annat än utställningen? (Ex. trycka upp vykort)

  Föreningen Shamrocks vänner

  Föreningen Shamrocks vänner har som ändamål att främja skolfartyget m/s Shamrocks verksamhet och övriga aktiviteter vid Skeppsholmsgården. Föreningen ska verka som en länk mellan olika generationer av Shamrockseglare och andra som stöttat Shamrock och Skeppsholmsgårdens verksamhet genom åren.

  Plusgiro: 103025-3
  Medlemsavgift: 150 kr/person, 50 kr för ungdomar till och med 23 år

  Öppna verksamheten igång igen

  16 november | Nyheter

  Efter ett långt uppehåll pga restriktioner möts vi nu äntligen på tisdagaskvällar igen! Den öppna verksamheten är igång som vanligt, med soppmiddagar och gemensamma projekt och utmaningar på gården.

  Avriggning 2020

  10 september | Nyheter

  Den 10 och 11 oktober kommer vi att rigga av Shamrock, Lina (ev. redan av riggad) och Lova till kaj vid Skeppsholmen. Vi kommer att rigga av block, rundhult, tåg och segel. Det måste också märkas upp så att det blir lätt att rigga på till våren. En avriggarhelg är ett perfekt tillfälle att lära sig mer om fartyget och dess rigg. Planerar du att segla som instruktör i framtiden är detta mycket meriterande. Vi kommer att tjuvstarta avriggningen under Saltkråkan Race samt på den öppna verksamheten.

  Tider
  Lördag och söndag 10-17.
  Du behöver inte vara med alla timmar.

  Mat och övernattning
  Vi bjuder på mat under helgen. För de som vill går självklart bra att sova ombord mellan lördag och söndag.

  Anmälan
  Anmäl dig här så vi vet hur många vi blir. Jätteviktigt för matplanering och Covid-19-planering!

  Självklart dyker du inte upp om du är sjuk eller har sjukdomssymtom.

  Saltkråkan race 2020

  Saltkråkan race 2020 |

  Program

  Torsdag 1/10
  19.00 Avgång Shamrock Skeppsholmen.

  Fredag 2/10
  Under dagen: bastu och segling för dem som mönstrade på torsdag kväll.
  16.00 Avgång Lova från Skeppsholmen.
  19.00 Påmönstring Trinntorp. Ta buss 805 från Gullmarsplan 18.15 och kliv av vid Trinntorp 18.50. Där blir du upphämtad av Shamrock (ingen middag serveras men kvällsfika).
  20.00 Kvällsfika ombord på Shamrock med utvärdering av nuvarande säsong.

  Lördag 3/10
  Förmiddag: Frukost, losskastning och segling.
  12.00 Racet startar
  19.00 Middag
  Kväll: Roliga aktiviteter ombord på Shamrock och Lova

  Söndag 4/10
  Efter frukost: Losskastning, segling och avriggning.
  Ca 17.00 Hemkomst Lova
  Ca 20.00 Hemkomst Shamrock

  Om Saltkråkan race

  Varje höst möts Stockholms skutor i Napoleonviken, Ägnö, för att tävla, umgås och utbyta erfarenheter. Tävlingen har växt fram från det som först kallades Haninge-skutan och gick av stapeln första gången 1991. Traditionen i dagens tappning började hösten 2001 och varje år deltar mellan 8-12 skutor med sammanlagt ca 100 besättningsmän.

  På lördagsförmiddagen kastar skutorna loss en efter en och startskottet går vid 12-tiden. Racet går ned från Ingaröfjärden till Jungfrufjärden, runt grundet Saltkråkan (som har gett namn åt tävlingen) och tillbaka. Alla skutor har olika s.k. LYS-tal (handikapp) beroende på rigg och skrov vilket betyder att det inte alltid är skutan som är först i mål som vinner, utan den besättning som seglar sin skuta bäst!

  Håll koll på vad som händer på evenemangets Facebookgrupp.

  Covid-19

  Pga coronaviruset så kommer vi ej att umgås med besättningarna på övriga fartyg (Lova och Shamrock umgås). Korvgrillning, tipspromenad, lekar & ship-shape är inställt. Prisutdelningen kommer att ske lördag kväll. Ev. deltar vi inte på den.

  Delta med Shamrock eller Lova

  Vi på Skeppsholmsgården deltar i år med Shamrock och Lova. Lina kommer ev. att ligga på varv så hon uteblir 2020. Platserna går i första hand att till dem som varit ledare ombord på Skeppsholmsgårdens fartyg 2020.

  Till våra ledare
  Ni har som vanligt gjort en fantastiskt insats under säsongen. Vi på Skeppsholmsgården vill tacka er genom att bjuda på denna segling. Kom ihåg att först till kvarn gäller! (Ingen får heller betalt på denna segling)

  Till övriga
  Vi ger förtur till våra ledare att anmäla sig till denna segling. Men från den 18 september öppnar vi för övriga att boka. Saltkråkan race är en lite hårdare segling än våra normala helgseglingar. Det kommer att gå lite snabbare och det finns mindre tid för instruktioner. Vi vill att de som följer med är erfarna seglare. Dessutom har vi satt en åldersgräns på 15 år. Om du seglat ett par helgseglingar, Shamrocks långsegling eller ett par kollon, välkommen! I övriga fall skicka ett mail till jakob.naredi@skeppsholmsgarden.se och kolla läget.

  Till alla
  Som vanligt hjälps vi åt med alla sysslor ombord plus städning efter avslutat segling.

  Praktisk information

  Mat: Lunch, middag och frukost ingår i priset. Glöm ej att ange vid bokningen om du har specialkost.
  Utrustningslista: Här hittar du en utrustningslista.

  Anmälan

  Det går bra att åka med ett annat fartyg ut/hem, anmälan avser det fartyg som du bor på. Skriv i anmälan hur du önskar göra.

  Försäljningen är stängd eftersom evenemanget har passerat.

  Årsmöte 2020

  18 mars | Nyheter

  Uppdatering 2020-04-27:

  Tyvärr är vi tvungna att skjuta på föreningens årsmöte som var planerad till den 27 april. Detta då vår revisor haft kapacitetsbrist och inte hunnit med att slutföra revisionen av vår årsredovisning och på grund av den pågående Covid-19 pandemin.

  Nytt datum är satt till den 4 juni kl. 18.00.
  Hälsningar
  Styrelsen

  Föreningen Skeppsholmsgårdens styrelse kallar härmed till årsmöte måndagen den 4 juni kl 18.00 i Årboden.

  Mats Lindqvist kommer att inleda kvällen med att berätta om Trafalgar 1805 – det sista och enorma sjöslaget mellan seglande skepp med amiral Horatius Nelson som segrare och Englands hjälte. Ett sjöslag mellan England och Frankrike/Spanien som blev början till slutet av Napoleons kejsardöme och resulterade i bl a Englands slutliga herravälde på världshaven och skapandet av dess kolonialmakt samt början på Spaniens degradering av sin makt i Latinamerika och Asien. Detta föredrag är inställt i och med att mötet sköts upp.

  Motioner
  Som medlem har du stora möjlighet att påverka vad som sker på gården och föreslå förändringar. Önskar du få en motion behandlad vid årsmötet skall denna skriftligen inkomma till styrelsen senast den 21 maj. Motioner kan skickas till styrelsen@skeppsholmsgarden.se.

  Medlemsavgift 2020
  Endast medlemmar som erlagt medlemsavgiften får delta och rösta vid årsmötet. Önskar du bli ny medlem eller som befintlig inte har betalat avgiften för 2020 sätter du in 100:- på bankgiro 528-7024 senast den 3 juni. Det går även bra att swisha till 123 345 43 78 eller betala kontant senast samma dag. Alla ungdomar, till och med 20 år, betalar ingen medlemsavgift om de seglat minst en vecka ombord på våra fartyg under innevarande eller föregående år.

  Ange vid inbetalningen:

  • Namn
  • E-postadress

  Årsmöteshandlingar (presenteras på denna sida senast en vecka före mötet)

  Dagordning

  • Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  • Fastställande av röstlängd.
  • Val av minst två rösträknare och protokolljusterare.
  • Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
  • Fastställande av dagordning.
  • a) Föreningens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
   b) Styrelsens Årsredovisning.
  • Revisionsberättelse för räkenskapsåret.
  • Beslut om fastställande av Resultat- och Balansräkning.
  • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret.
  • Fastställande av medlemsavgifter.
  • Presentation av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår.
  • Val av Ordförande och ledamöter i styrelsen
   Ordförande väljs för ett år.
   Ledamöter väljs för två år undantaget ungdomsledamot som väljs för ett år.
  • Val av Suppleanter
   Två suppleanter väljs för ett år vardera.
  • Val av Revisorer
   Val av två revisorer för en tid av ett år. En av revisorerna ska vara auktoriserad.
  • Val av Valberedning
   Valberedning består av tre ledamöter. Årsmötet utser en av ledamöterna till sammankallande.
  • Behandling av styrelsens förslag och av medlemmar lämnade motioner.
  • Övriga frågor.
  • Ordförande avslutar mötet.

  Aktuell information om coronavirus

  16 mars | Nyheter

  Med anledning av coronaviruset (COVID-19) får vi en del frågor angående vår verksamhet. Vi följer myndigheternas rekommendationer kring möten, folksamlingar och hygien. Vad detta innebär för vår verksamhet listas nedan. Generellt gäller att vår verksamhet pågår som planerat (se undantag nedan). Vid förändringar som innebär att vi ställer in/skjuter upp verksamhet kommer vi att maila inbokade deltagare.

  Vi uppmanar alla att inte besöka oss vid sjukdomssymtom!

  Senast uppdaterat 2020-11-18 16.40

  Följande gäller för vår öppna verksamhet.

  • Vi har valt att ställa in den öppna verksamheten resten av 2020. Detta pga de nya rekommendationerna där max åtta personer får träffas. Första öppna verksamhet 2021 är planerad till den 12 januari.

  Följande gäller för våra kurser och studiecirklar i höst.

  • De flesta kurser går som planerat.
  • Resterande svetskurser för 2020 har ställts in. Deltagarna har kontaktakts för av-/ombokning.
  • Fri ombokning (byte till annat kurstillfälle) eller avbokning (pengarna tillbaka) gäller för alla kurser resten av 2020, maila bokning@skeppsholmsgarden.se innan kurstillfället om du vill avboka.
  • Vi har valt att försöka dra ner antalet kursdeltagare i smedjan till fyra personer. Kursdeltagare för kurser med fler än fyra inbokade kommer att kontaktas.

  Följande gäller för kurser och studiecirklar i vår.

  • Vi vet fortfarande inte hur riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten ser ut i vår. Därför gäller följande bokningsvillkor för bokningar av vårens kurser:
  • Fri avbokning (med pengarna tillbaka) för alla om du bokar av senast fyra veckor innan kursstart.
  • Fri ombokning (med bokningen innestående till senare) vid avbokning senast två veckor innan kursstart.
  • Fri ombokning (med bokningen innestående till senare) för personer som avråds från att delta vid avbokning senast en vecka innan kursstart.
  • Vid avboking: maila bokning@skeppsholmsgarden.se.
  • I övrigt gäller våra bokningsvillkor. Vi är en liten ideell förening och hoppas på förståelse för att vi inte kan återbetala dem som vill avboka efter önskemål som inte bygger på myndigheternas rekommendationer.
  • Rutiner kring verksamhet i våra lokaler finns här.
  • Vi ber personer som är sjuka att stanna hemma. Folkhälsomyndigheten säger följande: ”Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.” Vår kurslärare har fått information om att skicka hem personer med sjukdomssymptom.
  • Behöver du boka av pga sjukdom/sjukdomssymptom ber vi dig maila bokning@skeppsholmsgarden.se. Vi betalar inte tillbaka några pengar, däremot rekommenderar vi dig att ta kontakt med ditt försäkringsbolag (hemförsäkring plus ev. kortförsäkring). Vi erbjuder vi dig även att stå standby tre dagar innan kursstart för obokade kursplatser under kommande året. Alternativt kan du ge bort din plats till någon annan.

  I övrigt gör vi följande för att motverka smittspridning:

  • I köket finns alltid tvål.
  • På toaletten i Årboden finns alltid handsprit, tvål samt pappershanddukar.
  • Handsprit finns i samtliga kurslokaler.

  Detta kan du göra för att minska smittspridningen (Källa Folkhälsomyndigheten):

  Tvätta händerna ofta

  Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder.

  Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

  Hosta och nys i armvecket

  När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

  Undvik att röra ögon, näsa och mun

  Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

  Handsprit

  Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med minst 60 % alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga.