Kvällskurs i smide

Kvällskurs i smide

Lär dig smida på vardagskvällar under en termin.

Läs mer »

Nyhetsbrev

Utkommer ca 10 gånger/år med information om vad som händer på Skeppsholmsgården.

Nyheter

Årsmöte 2020

18 mars | Nyheter

Uppdatering 2020-04-27:

Tyvärr är vi tvungna att skjuta på föreningens årsmöte som var planerad till den 27 april. Detta då vår revisor haft kapacitetsbrist och inte hunnit med att slutföra revisionen av vår årsredovisning och på grund av den pågående Covid-19 pandemin.

Nytt datum är satt till den 4 juni kl. 18.00.
Hälsningar
Styrelsen

Föreningen Skeppsholmsgårdens styrelse kallar härmed till årsmöte måndagen den 4 juni kl 18.00 i Årboden.

Mats Lindqvist kommer att inleda kvällen med att berätta om Trafalgar 1805 – det sista och enorma sjöslaget mellan seglande skepp med amiral Horatius Nelson som segrare och Englands hjälte. Ett sjöslag mellan England och Frankrike/Spanien som blev början till slutet av Napoleons kejsardöme och resulterade i bl a Englands slutliga herravälde på världshaven och skapandet av dess kolonialmakt samt början på Spaniens degradering av sin makt i Latinamerika och Asien. Detta föredrag är inställt i och med att mötet sköts upp.

Motioner
Som medlem har du stora möjlighet att påverka vad som sker på gården och föreslå förändringar. Önskar du få en motion behandlad vid årsmötet skall denna skriftligen inkomma till styrelsen senast den 21 maj. Motioner kan skickas till styrelsen@skeppsholmsgarden.se.

Medlemsavgift 2020
Endast medlemmar som erlagt medlemsavgiften får delta och rösta vid årsmötet. Önskar du bli ny medlem eller som befintlig inte har betalat avgiften för 2020 sätter du in 100:- på bankgiro 528-7024 senast den 3 juni. Det går även bra att swisha till 123 345 43 78 eller betala kontant senast samma dag. Alla ungdomar, till och med 20 år, betalar ingen medlemsavgift om de seglat minst en vecka ombord på våra fartyg under innevarande eller föregående år.

Ange vid inbetalningen:

 • Namn
 • E-postadress

Årsmöteshandlingar (presenteras på denna sida senast en vecka före mötet)

Dagordning

 • Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 • Fastställande av röstlängd.
 • Val av minst två rösträknare och protokolljusterare.
 • Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
 • Fastställande av dagordning.
 • a) Föreningens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  b) Styrelsens Årsredovisning.
 • Revisionsberättelse för räkenskapsåret.
 • Beslut om fastställande av Resultat- och Balansräkning.
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret.
 • Fastställande av medlemsavgifter.
 • Presentation av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår.
 • Val av Ordförande och ledamöter i styrelsen
  Ordförande väljs för ett år.
  Ledamöter väljs för två år undantaget ungdomsledamot som väljs för ett år.
 • Val av Suppleanter
  Två suppleanter väljs för ett år vardera.
 • Val av Revisorer
  Val av två revisorer för en tid av ett år. En av revisorerna ska vara auktoriserad.
 • Val av Valberedning
  Valberedning består av tre ledamöter. Årsmötet utser en av ledamöterna till sammankallande.
 • Behandling av styrelsens förslag och av medlemmar lämnade motioner.
 • Övriga frågor.
 • Ordförande avslutar mötet.

Aktuell information om coronavirus

16 mars | Nyheter

Med anledning av coronaviruset (COVID-19) får vi en del frågor angående vår verksamhet. Vi följer myndigheternas rekommendationer kring möten, folksamlingar och hygien. Vad detta innebär för vår verksamhet listas nedan. Generellt gäller att vår verksamhet pågår som planerat (se undantag nedan). Vid förändringar som innebär att vi ställer in/skjuter upp verksamhet kommer vi att maila inbokade deltagare.

Vi uppmanar alla att inte besöka oss vid sjukdomssymtom!

Senast uppdaterat 2020-11-18 16.40

Följande gäller för vår öppna verksamhet.

 • Vi har valt att ställa in den öppna verksamheten resten av 2020. Detta pga de nya rekommendationerna där max åtta personer får träffas. Första öppna verksamhet 2021 är planerad till den 12 januari.

Följande gäller för våra kurser och studiecirklar i höst.

 • De flesta kurser går som planerat.
 • Resterande svetskurser för 2020 har ställts in. Deltagarna har kontaktakts för av-/ombokning.
 • Fri ombokning (byte till annat kurstillfälle) eller avbokning (pengarna tillbaka) gäller för alla kurser resten av 2020, maila bokning@skeppsholmsgarden.se innan kurstillfället om du vill avboka.
 • Vi har valt att försöka dra ner antalet kursdeltagare i smedjan till fyra personer. Kursdeltagare för kurser med fler än fyra inbokade kommer att kontaktas.

Följande gäller för kurser och studiecirklar i vår.

 • Vi vet fortfarande inte hur riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten ser ut i vår. Därför gäller följande bokningsvillkor för bokningar av vårens kurser:
 • Fri avbokning (med pengarna tillbaka) för alla om du bokar av senast fyra veckor innan kursstart.
 • Fri ombokning (med bokningen innestående till senare) vid avbokning senast två veckor innan kursstart.
 • Fri ombokning (med bokningen innestående till senare) för personer som avråds från att delta vid avbokning senast en vecka innan kursstart.
 • Vid avboking: maila bokning@skeppsholmsgarden.se.
 • I övrigt gäller våra bokningsvillkor. Vi är en liten ideell förening och hoppas på förståelse för att vi inte kan återbetala dem som vill avboka efter önskemål som inte bygger på myndigheternas rekommendationer.
 • Rutiner kring verksamhet i våra lokaler finns här.
 • Vi ber personer som är sjuka att stanna hemma. Folkhälsomyndigheten säger följande: ”Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.” Vår kurslärare har fått information om att skicka hem personer med sjukdomssymptom.
 • Behöver du boka av pga sjukdom/sjukdomssymptom ber vi dig maila bokning@skeppsholmsgarden.se. Vi betalar inte tillbaka några pengar, däremot rekommenderar vi dig att ta kontakt med ditt försäkringsbolag (hemförsäkring plus ev. kortförsäkring). Vi erbjuder vi dig även att stå standby tre dagar innan kursstart för obokade kursplatser under kommande året. Alternativt kan du ge bort din plats till någon annan.

I övrigt gör vi följande för att motverka smittspridning:

 • I köket finns alltid tvål.
 • På toaletten i Årboden finns alltid handsprit, tvål samt pappershanddukar.
 • Handsprit finns i samtliga kurslokaler.

Detta kan du göra för att minska smittspridningen (Källa Folkhälsomyndigheten):

Tvätta händerna ofta

Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder.

Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Hosta och nys i armvecket

När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

Undvik att röra ögon, näsa och mun

Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

Handsprit

Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med minst 60 % alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga.

Påriggarhelg 25-26 april 2020

17 januari | Nyheter

25-26 april är det dags att rigga på Shamrock och Lova till kaj vid Skeppsholmen. En påriggarhelg är ett utmärkt tillfälle att lära sig fartyget och dess rigg. Planerar du att segla som instruktör är detta mycket meriterande. Alla intresserade är dock välkomna, oavsett tidigare erfarenhet.

I år ligger inte Kulturnatten samma helg utan en vecka tidigare. Det kommer alltså inte att bli någon guidning samma kväll. Vill några sova över på Shamrock finns den möjligheten.

Tider
Lördag: 10-17
Söndag: 10-17
Du behöver inte vara med alla timmar.

Uppdatering 16 april

Vi har valt att köra påriggarhelgen bara för seglingsledare och erfarna volontärer. Alla bör ha fått ett mail med information. För frågor kontakta Jakob på 08-68425201.

Paddla för musikhjälpen

11 december | Nyheter

Under hela musikhjälpenveckan håller Paddla för musikhjälpen till ombord på Shamrock. I år håller de (minst) en kajak igång dygnet runt – paddlandes runt Skeppsholmen – totalt 144 timmar! Shamrock är öppen för dig som vill uppleva den där sanna musikhjälpenkänslan men inte kan ta dig till Västerås. Dessutom händer det något varje kväll!

Paddla för musikhjälpen |

Program

Tisdag 10 december 19.00: Swing & Jazzkväll!
Onsdag 11 december 20.00: Elias & the Wizzkids!
Torsdag 14 december: Programpunkt kommer!
Fredag 13 december 17.00: Live: Rhys!
Fredag 13 december 18.00: Musikquiz med Niclas & Benke
Fredag 13 december 20.00: Live: Gustafs Dagar
Lördag 14 december 8.00-18.00: Testa på vinterpaddling – Drop in
Lördag 14 december kl. 11.00: Relating med Relate
Lördag 14 december kl. 13.00: LIVE PODD: Så kan det gå podden
Lördag 14 december kl. 20.00: Bernadotte!
Söndag 15 december: Jazzsöndag och mys!

Fritt inträde till ovanstående med frivilligt bidrag till Musikhjälpen. Programmet kommer att utökas med punkter under veckan. Följ Paddla för musikhjälpen på Facebook för senaste informationen.

Det sista vi tipsar om är att de auktionerar ut en segling med Shamrock på Tradera. Gå in och lägg ditt bud, pengarna går till Musikhjälpen! Till auktionerna ->

Paddla för musikhjälpen |

Föreläsningar våren 2020

2 december | Nyheter

I vår anordnar SCHOLARE tre temakvällar öppna för alla segelfartygsintresserade. Detta utöver den ordinarie ledarutbildningen.

Program

Tider: Alla kvällar börjar kl. 18.15. Soppa och mackor från 17.30.
Lokal: Stöttboden, Beckholmen
Kursform: Annan folkbildning i samverkan med NBV.

Torsdag 16 januari
HUR MAN BYGGER EN KRAVELL
Korhan Koman, skeppsbyggmästare på Tre Kronor, ritar och berättar.

Torsdag 13 februari
SKUTHISTORIER GENOM TIDERNA
Anders Berg, mångårig kustkulturarbetare och tidigare ordförande i SSF, berättar och visar bilder från kust och hav.

Torsdag 12 mars
HUR VI FÄSTER OCH SKARVAR TÅG
Intensivträning med Hakon Malmborg och Peter Rundström.


SCHOLARE är ett samarbete mellan Skeppsholmsgården, Constantia och Ellen med syftet att bidra till ett kunskapslyft för aktiva skutseglare.

Anmälan

Detta är samma anmälan som till SCHOLAREs ledarutbildning.

Kolloåterträff 23 november

23 oktober | Nyheter

Inbjudan till årets kolloåterträff

När: 23 november 2019
Var: Skeppsholmsgården, Ombord på fartygen, Östra brobänken, Stockholm
Tid: 13:00-16:00

Under denna återträff umgås kollodeltagare och kolloledare, vi blickar tillbaka på sommaren genom bildspel från vår härliga sommar och ser fram emot nästa. Vi tänkte leka, bara hänga, kanske ta en runda pingis? Vi bjuder på mellanmål.

För att vi ska veta hur många som kommer anmäl er nedan.

Hoppas vi ses! =)
/Mvh Skeppsholmsgården kollo, Lina/Lova/Shamrock

Anmäl dig här!

Kolloåterträff 23 november |
Kollo 2019

Ledarutbildning 2019-2020

3 oktober | Nyheter

SCHOLARE är ett kunskapslyft för nya och gamla ledare på Stockholms skolfartyg samt för personer som är intresserade av att bli ledare. Utbildningen är kostnadsfri och arrangeras av s/y Ellen, t/s Constantia och Skeppsholmsgården.

Denna vinter kommer vi att blanda onsdagskvällar med ett par temadagar under vårterminen.


Höstens program är:
16/10 Trygga möten, att förebygga kränkningar. Plats: Beckholmen
13/11 Ledarskap & problemlösning. Plats: Skeppsholmen
11/12 Rigg & segelteori; termer & funktion. Plats: Beckholmen

SCHOLAREs ledarutbildning våren 2020:
22/1 Sjukvård
19/2 Navigation (grundnivå)
18/3 Ej bestämt
29/2 Temadag: Ledarskap & samarbete
28/3 Temadag: Arbete på däck (för de som seglat lite mindre) och grundläggande maskin och tekniska system (för de som seglat lite mer).
30/4 – 3/5 Vårkråkan

Kom ihåg att SCHOLARE är en kompetenshöjande studiecirkel för alla aktiva skutseglare. Dvs inte bara för nybörjare. Vi rekommenderar alla aktiva ledare att delta!

SCHOLAREs temakvällar för alla skutintresserade våren 2020

Under våren 2020 arrangerar SCHOLARE tre temakvällar för alla segelfartygsintresserade.

Tid: 17.30 för soppa
Start: 18.15 för program
Ansvarig: Hakon Malmborg, ring för insläpp genom grinden 070-817 84 70
Ingen föranmälan krävs så länge du anmält ditt intresse i formuläret nedan!

Torsdag 16 januari: HUR MAN BYGGER EN KRAVELL
Korhan Koman, skeppsbyggmästare på Tre Kronor, ritar och berättar.

Torsdag 13 februari: SKUTHISTORIER GENOM TIDERNA
Anders Berg, mångårig kustkulturarbetare och tidigare ordförande i SSF, berättar och visar bilder från kust och hav.

Torsdag 12 mars: HUR VI FÄSTER OCH SKARVAR TÅG
Intensivträning med Hakon Malmborg och Peter Rundström.

Anmälan

Julmarknad 14-15 december 2019

27 september | Nyheter

Helgen den tredje advent (14-15 december) blir det julmarknad på Skeppsholmsgårdens område.

Vår julmarknad har sjö- och hantverkstema. Vi samlar smeder, smyckestillverkare och andra hantverkare för en unik julmarknad på vårt område på Skeppsholmen. Vi pyntar upp kajen med granris och tänder lite eldar. Fika och enklare mat kommer att finnas till försäljning såväl utom- som inomhus. Det kommer också att råda öppet hus i våra kurslokaler. Julmarknaden pågår under lördag och söndag mellan 11-17. Vi hoppas kunna göra helgen till en härlig upplevelse för alla besökare!

Få senaste nytt om julmarknaden på Facebook!

Arrangörer: Skeppsholmsgården, TC smide och Svenska Röda korset i sydöstra Stockholm .

Vill du ställa ut? (Hantverkare betalar inget) Kontakta jakob.naredi@skeppsholmsgarden.se

Julmarknad 14-15 december 2019 |

Saltkråkan race 2019

29 augusti | Nyheter
Saltkråkan race 2019 |

Varje höst möts stockholms skutor i Napoleonviken, Ägnö, för att tävla, umgås och utbyta erfarenheter. Tävlingen har växt fram från det som först kallades Haninge-skutan och gick av stapeln första gången 1991. Traditionen i dagens tappning började hösten 2001 och varje år deltar mellan 8-12 skutor med sammanlagt ca 100 besättningsmän. Under fredagskvällens skepparmöte bestäms tävlingsbanan.

På lördagsförmiddagen kastar skutorna loss en efter en och startskottet går vid 12-tiden. Racet går ned från Ingaröfjärden till Jungfrufjärden, runt grundet Saltkråkan (som har gett namn åt tävlingen) och tillbaka. Under lördagskvällen samlas alla besättningar nedanför berget på Ägnö, grillar och sjunger visor om dagens bravader.

Söndagen består av den ivriga aktiviteten “ship-shape”, att göra skutan snygg och prydlig. Medan besättningarna minglar anordnas diverse lekar, tipsrundor m.m. Slutligen är det prisutdelning efter lunch. Samtliga skutor får plakat för sina placeringar och vandringspokalerna går till de vinnande besättningarna. Alla skutor har olika s.k. LYS-tal (handikapp) beroende på rigg och skrov vilket betyder att det inte alltid är skutan som är först i mål som vinner, utan den besättning som seglar sin skuta bäst!

Håll koll på vad som händer på evenemangets Facebookgrupp.

Delta med Lina eller Lova

Vi på Skeppsholmsgården deltar i år med Lina och Lova. Shamrock kommer att ligga på varv så hon uteblir 2019. Då vi har så få platser så kommer dessa i första hand att gå till de som varit ledare ombord på Skeppsholmsgårdens fartyg 2019.

Till våra ledare
Ni har som vanligt gjort en fantastiskt insats under säsongen. Vi på Skeppsholmsgården vill tacka er genom att bjuda på denna segling. Kom ihåg att först till kvarn gäller!

Till övriga
Vi ger förtur till våra ledare att anmäla sig till denna segling. Men från den 23 september öppnar vi för övriga att boka. Saltkråkan race är en lite hårdare segling än våra normala helgseglingar. Det kommer att gå lite snabbare och det finns mindre tid för instruktioner. Vi vill att de som följer med är erfarna seglare. Dessutom har vi satt en åldersgräns på 15 år. Om du seglat ett par helgseglingar, Shamrocks långsegling eller ett par kollon, välkommen! I övriga fall skicka ett mail till jakob.naredi@skeppsholmsgarden.se och kolla läget.

Till alla
Som vanligt hjälps vi åt med alla sysslor ombord plus städning efter avslutat segling.

Praktisk information

Datum: 4-6 oktober 2019.

Tider: Avgång Skeppsholmen fredag klockan 17.00 (samling 16.30). Hemkomst söndag runt 18.

Mat: Lunch, middag och frukost ingår i priset. Glöm ej att ange vid bokningen om du har specialkost.
Utrustningslista: Här hittar du en utrustningslista.

Anmälan

Försäljningen är stängd eftersom evenemanget har passerat.

Avriggarhelg för Shamrock 28-29 september

21 augusti | Nyheter

Den 28 och 29 september kommer vi att rigga av Shamrock till kaj vid Skeppsholmen. Vi behöver alla hjälp vi kan få med att rigga av block, tåg och segel. Det måste också märkas upp så att det blir lätt att rigga på till våren. En avriggarhelg är ett perfekt tillfälle att lära sig mer om fartyget och dess rigg. Planerar du att segla som instruktör i framtiden är detta mycket meriterande. Alla intresserade är dock välkomna, oavsett tidigare erfarenhet. Shamrock kommer att gå upp på varv måndagen den 30 september och kommer därför att lämna Skeppsholmen på söndagseftermiddagen. Då fortsätter vi med att sortera och hänga upp gods och rundhult i mastverkstan.

Tider
Lördag och söndag 10-17.
Du behöver inte vara med alla timmar.

Mat och övernattning
Vi bjuder på mat under helgen. För de som vill går självklart bra att sova ombord mellan lördag och söndag.

Anmälan

Anmäl dig här så vi vet hur många vi ska planera mat för.

Avriggning av Lina och Lova
På den öppna verksamheten tisdagarna den 8 och 15 oktober riggar vi av Lina och Lova. Välkomna från 17.30 då vi serverar soppa!