Kvällskurs i smide

Kvällskurs i smide

Lär dig smida på vardagskvällar under en termin.

Läs mer »

Nyhetsbrev

Utkommer ca 10 gånger/år med information om vad som händer på Skeppsholmsgården.

Nyheter

Saltkråkan race 2019

29 augusti | Nyheter
Saltkråkan race 2019 |

Varje höst möts stockholms skutor i Napoleonviken, Ägnö, för att tävla, umgås och utbyta erfarenheter. Tävlingen har växt fram från det som först kallades Haninge-skutan och gick av stapeln första gången 1991. Traditionen i dagens tappning började hösten 2001 och varje år deltar mellan 8-12 skutor med sammanlagt ca 100 besättningsmän. Under fredagskvällens skepparmöte bestäms tävlingsbanan.

På lördagsförmiddagen kastar skutorna loss en efter en och startskottet går vid 12-tiden. Racet går ned från Ingaröfjärden till Jungfrufjärden, runt grundet Saltkråkan (som har gett namn åt tävlingen) och tillbaka. Under lördagskvällen samlas alla besättningar nedanför berget på Ägnö, grillar och sjunger visor om dagens bravader.

Söndagen består av den ivriga aktiviteten “ship-shape”, att göra skutan snygg och prydlig. Medan besättningarna minglar anordnas diverse lekar, tipsrundor m.m. Slutligen är det prisutdelning efter lunch. Samtliga skutor får plakat för sina placeringar och vandringspokalerna går till de vinnande besättningarna. Alla skutor har olika s.k. LYS-tal (handikapp) beroende på rigg och skrov vilket betyder att det inte alltid är skutan som är först i mål som vinner, utan den besättning som seglar sin skuta bäst!

Håll koll på vad som händer på evenemangets Facebookgrupp.

Delta med Lina eller Lova

Vi på Skeppsholmsgården deltar i år med Lina och Lova. Shamrock kommer att ligga på varv så hon uteblir 2019. Då vi har så få platser så kommer dessa i första hand att gå till de som varit ledare ombord på Skeppsholmsgårdens fartyg 2019.

Till våra ledare
Ni har som vanligt gjort en fantastiskt insats under säsongen. Vi på Skeppsholmsgården vill tacka er genom att bjuda på denna segling. Kom ihåg att först till kvarn gäller!

Till övriga
Vi ger förtur till våra ledare att anmäla sig till denna segling. Men från den 23 september öppnar vi för övriga att boka. Saltkråkan race är en lite hårdare segling än våra normala helgseglingar. Det kommer att gå lite snabbare och det finns mindre tid för instruktioner. Vi vill att de som följer med är erfarna seglare. Dessutom har vi satt en åldersgräns på 15 år. Om du seglat ett par helgseglingar, Shamrocks långsegling eller ett par kollon, välkommen! I övriga fall skicka ett mail till jakob.naredi@skeppsholmsgarden.se och kolla läget.

Till alla
Som vanligt hjälps vi åt med alla sysslor ombord plus städning efter avslutat segling.

Praktisk information

Datum: 4-6 oktober 2019.

Tider: Avgång Skeppsholmen fredag klockan 17.00 (samling 16.30). Hemkomst söndag runt 18.

Mat: Lunch, middag och frukost ingår i priset. Glöm ej att ange vid bokningen om du har specialkost.
Utrustningslista: Här hittar du en utrustningslista.

Anmälan

Försäljningen är stängd eftersom evenemanget har passerat.

Avriggarhelg för Shamrock 28-29 september

21 augusti | Nyheter

Den 28 och 29 september kommer vi att rigga av Shamrock till kaj vid Skeppsholmen. Vi behöver alla hjälp vi kan få med att rigga av block, tåg och segel. Det måste också märkas upp så att det blir lätt att rigga på till våren. En avriggarhelg är ett perfekt tillfälle att lära sig mer om fartyget och dess rigg. Planerar du att segla som instruktör i framtiden är detta mycket meriterande. Alla intresserade är dock välkomna, oavsett tidigare erfarenhet. Shamrock kommer att gå upp på varv måndagen den 30 september och kommer därför att lämna Skeppsholmen på söndagseftermiddagen. Då fortsätter vi med att sortera och hänga upp gods och rundhult i mastverkstan.

Tider
Lördag och söndag 10-17.
Du behöver inte vara med alla timmar.

Mat och övernattning
Vi bjuder på mat under helgen. För de som vill går självklart bra att sova ombord mellan lördag och söndag.

Anmälan

Anmäl dig här så vi vet hur många vi ska planera mat för.

Avriggning av Lina och Lova
På den öppna verksamheten tisdagarna den 8 och 15 oktober riggar vi av Lina och Lova. Välkomna från 17.30 då vi serverar soppa!

Kurser hösten 2019

15 juli | Nyheter

Nu har vi släppt höstens kurser för anmälan. Läs mer om vårt kursutbud nedan.

Smideskurser

Till våra smideskurser är alla välkomna. Oavsett om du aldrig har provat att smida eller om du är erfaren. Här ser du vårt utbud av smideskurser.

Kvällskurs i smide

Lär dig smida under åtta vardagskvällar i vår. Du börjar med enkla saker som en krok, en spik m.m. för att lära dig de olika teknikerna. Sedan kan du börja med egna projekt efter dina egna idéer. Läs mer!
Startdatum & lärare
Måndagar 2/9 – Thomas
Onsdagar 11/9 – Mats & André
Torsdagar 5/9 – Jonas

Helgkurs i smide

Under en lördag och söndag får du prova på olika smidestekniker i vår smedja. Du börjar med mindre moment som att smida en spik och en krok. Sen fortsätter du efter egna önskemål och idéer. Läs mer här!
Datum
17-18 augusti
28-29 september
12-13 oktober
16-17 november

Fortsättningskurs i smide

En helgkurs där du fördjupar dig inom ett område du själv är intresserad av. Det kan vara att du vill lära dig smida knivblad, stämjärn, hammare, smidestänger eller något annat verktyg. Det kan också vara en specifik smidesteknik du vill förfina. Läs mer!
Datum
9-10 november

Tisdagssmide – Klippkort till smedjan

På tisdagskvällar har du möjlighet att nyttja vår smedja och smida på egen hand. Detta är något för dig som gått ett par kurser hos oss och börjar känna sig säker i ditt smidande och hur vår smedja fungerar. Läs mer!

Saltkråkan race 2019 |

Fler kurser

Vi har kurser både på kvällar och helger. Alla finns dessutom att köpa som presentkort.

Helgkurs i vedugnsbakning

Denna kurs ger dig kunskaper om allt i från surdegar och andra jästekniker till vedugnar och eldningsteori. Läs mer!
Datum
4-5 oktober
25-26 oktober

Helgkurs i akvarellmålning

Under denna nybörjarkurs ges möjlighet till att prova olika penselstorlekar, olika akvarellpappers kvalitet samt äkta akvarellfärgers olika egenskaper. Läs mer!
Datum
20-22 september

Förarintyg

Ta ditt förarintyg på Skeppsholmsgården under en helg. Målet med kursen är att du ska få tillräcklig kunskap för att kunna färdas inomskärs med en fritidsbåt i dagsljus. Förutom teori får du en hel del praktiska moment, exempelvis ingår båtpraktik. Läs mer!
Datum 
25-27 oktober

Kvällskurs i vardagssnickeri

Tio kvällar får du tillbringa i vårt snickeri och bygga på ditt egna projekt. I början av kursen går ni igenom säkerhet, maskiner och verktyg. Olika projekt kan vara alltifrån ett skrin, ett par pallar till ett bord. Du bestämmer själv. Läs mer!
Startdatum & lärare
Måndagar 9/9 – Anders
Tisdagar 10/9 – Linda
Onsdagar 11/9 – Erik
Torsdagar 22/8 – Peter

Svetskurser

Vi har både grund- och fortsättningskurser. Fokus ligger på gassvets vilket är grunden i svetsning. Utöver detta går vi igenom och provar MIG/MAG- samt elsvets. TIG-svetsen får du prova på fortsättningskursen. Läs mer om våra grundkurser!
Läs mer om våra fortsättningskurser!
Datum 
Ungefär varannan helg mellan 
6-8/9 och 13-15/12

Vinterkonservera din utombordare

Ta med dig din utombordare till Skeppsholmen och vinterkonservera den tillsammans med vår kurslärare. Året efter klarar du att göra det själv. Läs mer!
Datum
9 november

Saltkråkan race 2019 |

Årsmöte 2019

14 mars | Nyheter

Föreningen Skeppsholmsgårdens styrelse kallar härmed till årsmöte torsdagen den 25 april kl. 18.00 i Årboden.

Som medlem har du stora möjlighet att påverka vad som sker på gården och föreslå förändringar. Önskar du få en motion behandlad vid årsmötet skall denna skriftligen inkomma till styrelsen senast den 4 april. Motioner kan skickas till styrelsen@skeppsholmsgarden.se.

Medlemsavgift 2019

Endast medlemmar som erlagt medlemsavgiften får rösta vid årsmötet. Önskar du bli ny medlem eller som befintlig inte har betalat avgiften för 2019 sätter du in 100:- på bankgiro 528-7024 senast den 21 april eller swishar till 123 345 43 78. Det går även bra att betala kontant samma dag. Elever från 2018 års långsegling med Shamrock betalar ingen avgift för medlemskap under 2019.

Årsmöteshandlingar

Publiceras nedan senast tio dagar före årsmötet.

Dagordning

 • Val av Ordförande och sekreterare för mötet
 • Fastställande av röstlängd
 • Val av minst två rösträknare och protokolljusterare
 • Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
 • Fastställande av dagordning
 • a) Föreningens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
  b) Styrelsens Årsredovisning
 • Revisionsberättelse för räkenskapsåret
 • Beslut om fastställande av Resultat- och Balansräkning
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret
 • Fastställande av medlemsavgifter
 • Presentation av verksamhetsplan och budget för innevarande år
 • Val av Ordförande och ledamöter i styrelsen
  Ordförande väljs för ett år.
  Ledamöter väljs för två år undantaget ungdomsledamot som väljs för ett år
 • Val av Suppleanter
  Två suppleanter väljs för ett år vardera
 • Val av Revisorer
  Val av två revisorer för en tid av ett år. En av revisorerna ska vara auktoriserad
 • Val av Valberedning
  Valberedning består av tre ledamöter. Årsmötet utser en av ledamöterna till sammankallande
 • Behandling av styrelsens förslag och av medlemmar lämnade motioner
 • Styrelsens förslag till revidering av stadgar. Andra omröstning av styrelsens förslag att ändra föreningens stadga.
 • Övriga frågor
 • Ordförande avslutar mötet.

Vår nya kollobåt har ett namn

1 mars | Nyheter

Juryn, som bestod av Skeppsholmsgårdens anställda och styrelse, arbetade hårt i februari för att välja namn till vår nya kollobåt. Hela 63 olika namnförslag lämnades in med en god spridning. Vanligaste förslaget var Falla men det var inte det som vann. Namnet juryn hade mest roligt över var Kollo Archer, men inte heller det blev det. Efter mycket jämna omröstningar blev slutligen namnet:

Lina

Stort grattis till Sofie Naredi som kom med namnförslaget och tillhörande motivering: Båtens gamla namn Marlin fångas upp i ”Lina”, samt att det ju också betyder lina, som i rep, tamp (på samma sätt som Lova har dubbel betydelse med sjöanknytning). Det är också en allitteration med Lova: ”Lova och Lina”.

Ombyggnationen av Lina går för övrigt framåt. Förpiken börjar bli klar och nu är det dags för salongen och byssan att få en ansiktslyftning. Nedan kommer några bilder:

Saltkråkan race 2019 |
Nya förpiken får fyra kojer och bestod tidigare av en hytt och en verkstad.
Saltkråkan race 2019 |
Babordsidan nere i salongen riven för att bli byssa och två kojer.

Kolloansökan för 2019 öppen

27 februari | Nyheter

Nu har Stockholm stad öppnat ansökan för kollo 2019. I år finns vi med som två olika kollogårdar. Vi har valt att bryta ut Shamrock till en egen kollogård för att kunna förbättra kollot ytterligare. Det är mycket möjligt att fartygen möts i Skärgården. Nedan kan du läsa mer om skillnaden mellan våra kollon och på denna sida kan du läsa mer om kollot i allmänhet.

Shamrock

På Shamrock kommer vi i år att segla lite längre tid de dagar vi seglar. Samtidigt blir det lite fler dagar då vi ligger stilla och hittar på roliga aktiviteter hela dagen när vi väl är i land. På Shamrock har vi möjlighet att nyttja ”Stora rummet” till disco och bio-salong. I övrigt hittar vi som vanligt på roliga kolloaktiviteter som bad, 5-kamp, lekar m.m. Shamrock ligger förtöjd i en naturhamn eller till ankars varje natt.

Lova och Anna-Sofia

Lova och Anna-Sofia seglar ungefär halva dagen och hittar på roliga kolloaktiviteter andra halvan. Eftersom att fartygen är små brukar det bli en mycket familjär stämning ombord. Fartygen ligger förtöjda tillsammans i en naturhamn varje natt.

Ansökan

För dig som bor i Stockholms stad så ansöker du på
stadens hemsida. Om du inte bor i Stockholms stad kan du ställa dig på vår reservlista. Anmälan till den hittar du längst ner på denna sida.

Saltkråkan race 2019 |
Lova & Anna-Sofia
Saltkråkan race 2019 |
Shamrock

Påriggarhelg 27-28 april 2019

30 januari | Nyheter

27-28 april är det dags att rigga på Shamrock och Lova till kaj vid Skeppsholmen. I år har vi en ny storgaffel till Shamrock och utöver den ska block, tåg och segel riggas på. En påriggarhelg är ett utmärkt tillfälle att lära sig fartyget och dess rigg. Planerar du att segla som instruktör är detta mycket meriterande. Alla intresserade är dock välkomna, oavsett tidigare erfarenhet.

På lördagskvällen är det precis som tidigare år Kulturnatt i Stockholm. Då får vi hjälpas åt att visa upp Shamrock och berätta om våra seglingar.

Tider
Lördag: 10-17 riggar vi på, 18-24 guidar vi folk på Kulturnatten.
Söndag: 10-17 riggar vi på.
Du behöver inte vara med alla timmar.

Mat och övernattning
Vi bjuder på mat under påriggaren. Anmäl dig gärna här för att underlätta planeringen. För de som vill går självklart bra att sova ombord.

Saltkråkan race 2019 |

Vi välkomnar våra nya kollegor

18 januari | Nyheter

Nu har vi fått två nya kollegor som arbetar med fartygsunderhåll.

Johan Nilsson är en av delägarna till Anna-Sofia (som vi chartrat in till vårt kollo två somrar) och med gedigen erfarenhet som fartygssnickare. Johan kommer att jobba motsvarande halvtid.

Uffe Ahlberg har också en egen skuta, Mare Balticum, som han renoverar på sin fritid. Dessutom seglade Uffe mycket hos oss på slutet av 90 och början på 00-talet. Han har bland annat varit styrman på Shamrock och skeppare på Elmy och Lova. Uffe kommer att jobba motsvarande 65% fram till sommaren.

Vi är mycket glada över att få just Johan och Uffe till kollegor. Varmt välkomna önskar vi på Skeppsholmsgården!

Ny kollobåt!

14 december | Nyheter

Länge har vi letat efter en ny partner till Lova. Vi vet att vårt skutkollo blir så mycket roligare med två fartyg än när Lova seglar ensam. Därför har vi de senaste åren chartrat in Anna-Sofia och Elmy så mycket vi kunnat (tack till ägarna som gjort detta möjligt!). Men vi har inte kunnat täcka alla perioder, och det har alltid varit med ett viss mått osäkerhet vid planeringen. De flesta kolloledare har därför önskat sig en skuta till ungefär i samma storlek som Lova.

I slutet av sommaren dök det upp en blocket-annons, kunde detta vara den nya kollobåten? En solig och varm dag i oktober åkte vi till Västerås för att titta. Denna båt hade absolut potential.
Skulle ekonomin gå ihop? Det såg ut så, tack vare generösa bidragsgivare som under året stöttat vår verksamhet tillsammans med fantastiska ledare, volontärer, kurslärare och medarbetare.
Skulle tiden räcka till? Med en nyrekrytering runt hörnet och att båten skulle vara relativt enkel att direkt kasta in i verksamheten, så verkade det som det. Styrelsen fick frågan, ville vi köpa denna båt?

Vet ni vad de svarade? De sa ja och vi kunde äntligen utöka rederiets flotta med ett fartyg till! Hon seglades från Västerås till sin nya hemmahamn på Skeppsholmen i slutet av november. Nu ligger hon och väntar på att det ska bli sommar och kollosegling tillsammans med Lova. Fram tills dess behöver vi all hjälp vi kan få för att göra henne kollo-färdig (både i tid och pengar), mer info om detta kommer.

Men redan nu på tisdag kväll är du välkommen att på vår öppna verksamhet spana in den nya båten!

För dig som gillar fakta
Det är en Colin Archer CA40 byggd på varvet i England 1980. 11,95 meter lång och 4,2 meter bred. Maskinen är en Perkins diesel på 81hp. Hon deplacerar 19 ton.

Ett stort tack till alla som varit en del av Skeppsholmsgården 2018! Det tack vare er och framförallt för er som vi finns!

Saltkråkan race 2019 |

Paddla för musikhjälpen

7 december | Nyheter

Varje år ordnar Paddla för Musikhjälpen en insamling där paddelsverige (och andra) samlar in pengar till förmån för Musikhjälpen. I år är Shamrock och Skeppsholmsgården utgångspunkt för projektet. Årets tema för Musikhjälpen är Alla har rätt att funka olika. De insamlade pengarna går till att barn med funktionsnedsättning i låginkomstländer för att de ska få tillgång till skolgång och kunna leva ett mer inkluderat liv. Vi på Skeppsholmsgården har som grundtanke att fördomar bryts genom att männsikor med olika bakgrund träffas och lär av varandra. Därför vill vi vara med att bidra och det gör vi genom att låna ut Shamrock till Paddla för Musikhjälpen.

Under tre dagar blir Shamrock en plattform för en rad arrangemang där alla intäkter från event, mat och paddelturer går oavkortat till Musikhjälpen. Torsdag, fredag och lördag kväll nästa vecka ordnas det en middag med tillhörande spelning från en känd artist. Biljetter till dessa auktioneras ut. De artister som kommer hit är Julia Adams, Paul Ray och Nano. Låter det spännande? Spana in länkarna nedan:

Eventet på Facebook

Auktion på biljetter

Paddla för Musikhjälpen

Musikhjälpen